Kıyamet Alametleri

Altınoluk Dergisi | 13. SAYI | 1987 Mart İbn Ömer (r.a.)’dan rivayete göre Nebî (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Mümin bir kişi…