Kafirlere Meyletmeyin

Altınoluk Dergisi | 17. SAYI | 1987 Temmuz Allah Teâlâ Hazretleri Kur’an-ı Kerîm’inde: “Mü’minler, mü’minlerin gayrı kafirleri dost ittihaz etmesinler!…