Mahmud Sami Ramazanoğlu

Altınoluk Dergisi | 18. SAYI | 1987 Ağustos Allah Teâlâ, İbrahim -aleyhisselam-‘ı dost ittihaz etdiği zaman melekler itiraz etdiler ve…

Altınoluk Dergisi | 17. SAYI | 1987 Temmuz Allah Teâlâ Hazretleri Kur’an-ı Kerîm’inde: “Mü’minler, mü’minlerin gayrı kafirleri dost ittihaz etmesinler!…

Altınoluk Dergisi | 16. SAYI | 1987 Haziran – Ebu Eyyub el Ensari Halid b. Zeyd – Radıyallahu anh’dan rivayete…

Altınoluk Dergisi | 15. SAYI | 1987 Mayıs Ebü Hüreyre (r.a.)’dan Rasülullah (s.a.)’ın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. “Miskin, halkın kendisine…

Altınoluk Dergisi | 13. SAYI | 1987 Mart İbn Ömer (r.a.)’dan rivayete göre Nebî (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Mümin bir kişi…

1976 yılının son baharı idi. Muhterem Üstaz Hazretlerinin Erenköyündeki devlethanelerine giderek hem ziyaret etmek hem de, zamanın gönlümüzde yer ettiği…

Muhterem Üstaz hazretleri, bilhassa son senelerdeki her ziyaretimde, büyük göz nuru ve emek vererek te’lif etdikleri sohbet kitablarının, külliyetli mikdarda…

Mevlana Cami kuddise sirruh buyurmuşlardır ki: Zatî muhabbet, bir kimsenin bir kimseyi sevmesi demektir. Lâkin sebebini bilmeden sevmek… Bu türlü…